Testaus ja tarkastus >> Talotekniikan tuotteet >> Muoviputkien soveltuvuus juomavesikäyttöön

Muoviputkien soveltuvuus juomavesikäyttöön

Sidebar Image

Muoviputkien soveltuvuutta juomavesikontaktiin tutkitaan standardien mukaisilla menetelmillä. Soveltuvuuden arviointiin kuuluu muovin lähtöaineiden arviointi, sekä tarvittavat kemialliset ja aistinvaraiset arvioinnit.

Soveltuvuuden arvioinnissa voidaan tutkia myös erikseen soveltuvuutta kuuman tai kylmän talousveden johtamiseen.

Tavallisimpia tutkimuksia ovat siirtyneiden orgaanisten yhdisteiden määrä orgaanisena kokonaishiilenä (TOC), epäorgaanisten yhdisteiden analysointi, veteen siirtyvän mahdollisen virhemaun ja -hajun arviointi, sekä materiaalikohtaiset spesifiset analyysit (esim. vinyylikloridimonomeerit, tietyt epoksijohdannaiset, ym.)

Soveltuvuuden arviointi on osa rakennustuotteiden laadunvalvontajärjestelmien vaatimaa tyyppihyväksyntää ja laadunvalvontatestausta. Soveltuvuuden arviointi kemiallisen ja aistinvaraisen testauksen avulla tulee myös kuulumaan muovisten juomavesiputkien CE-merkinnän vaatimuksiin.

Lue lisää

Muoviputkien testaus