Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Sisäilmaselvitykset

Sisäilmaselvitykset

Sidebar Image

Teemme sisäilmaselvitykset kokonaisvaltaisesti. Tarkasti laaditulla kohdekohtaisella tutkimussuunnitelmalla tutkimukset kohdistetaan oikeisiin asioihin.

Rakennusten sisäilmaselvitykset vaativat useiden eri alojen asiantuntemusta. Eurofins Expert Services Oy:ssä rakenteiden ja ilmanvaihdon toiminnan sekä kemiallisten emissioiden vaikutus​ta sisäilman laatuun selvittävät oman alansa asiantuntijat.

Tulosten tulkinnassa hyödynnetään pitkäaikaista ja laaja-alaista kokemusta haastavista sisäilmatutkimuksista. Toimintatavallamme osaamme kohdistaa tutkimukset tehokkaasti oikeisiin asioihin. Tämä tuo asiakkaalle kustannushyötyä. Tutkimussuunnitelman laatimisen perusteella päätetään tehtävät tutkimukset ja käytettävät menetelmät.

Tutkimussuunnitelman laadinta

 • Lähtötietojen kerääminen
 • ​Perehdytään kattavasti saatavilla oleviin kohteen dokumentteihin ja mahdollisiin tutkimusraportteihin ja muistioihin
 • Tarpeenmukaisesti katselmukset ja oirekyselyt kohteessa

Rakenteiden tutkimus

 • Rakenteiden rakennusfysikaaliseen tarkastelu lähtötietojen perusteella
 • Rakenteiden aistinvaraiset arvioinnit
 • Rakenteiden ilmavuotoreittien selvittäminen
 • Kosteuskartoitukset ja rakennekosteusmittaukset
 • Tutkimukset rakenneavauksista
 • Rakenteiden mikrobinäytteet

​Ilmanvaihdon tutkimus

 • Asiakirjojen tarkastus
 • Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden selvittäminen (mm. järjestelmän käyttö, sisäänotettavan ulkoilman puhtaus, ilmansuodatus, järjestelmän epäpuhtauslähteet, ilmanjako)
 • Ilmanvaihdon riittävyyden arviointi mittausten avulla
 • Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toimivuus
 • Käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto
 • Sisäilman olosuhdemittaukset (mm. lämpötila, kosteus, hiilidioksidi, veto)
 • Ulkovaipan sekä ilmanvaihtojärjestelmän paine-eromittaukset

Hajujen ja oireilujen syiden selvittäminen näytteidenotolla

 • Kemialliset yhdisteet (tyypillisesti VOC, ammoniakki, formaldehydi), esimerkiksi muovimattopinnoitteisten lattiarakenteiden emissiot (FLEC-menetelmä)
 • Rakenteiden, pintojen ja sisäilman mikrobinäytteet
 • Hiukkas-, pöly- ja kuitumittaukset
 • Aistinvaraiset arvioinnit kohteessa ja materiaalinäytteistä
 • Tulosten tulkinnassa hyödynnetään Eurofins Expert Services Oy:n sisäilma- ja materiaalitietopankkeja

Asumisterveyteen liittyvät tutkimuspalvelut

 • Laboratoriomme on FINAS:in akkreditoima ja Eviran hyväksymä​