Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Kone- ja laitevauriot >> Polttomoottorien vaursioanalyysi

Polttomoottorien vaursioanalyysi

Sidebar Image

​Polttomoottorien vauriot voivat tulla kalliiksi, sillä yksittäisen komponentin vaurio voi pahimmillaan tuhota koko moottorin. Polttomoottorien vaurioanalyysillä selvitetään, miksi vaurio tapahtui.

Vauriotutkimuksella vauriomekanismin tunnistamiseen

Vauriomekanismin tunnistaminen vauriotutkimuksella on vaurion syyn selvittämisen tärkein vaihe. Moottorikomponentin murtumis- tai säröytymismekanismi saadaan usein selville murtopinnan tarkastelulla. Korroosio- ja kulumismekanismeja voidaan selvittää useilla tehokkailla menetelmillä ja arvioida niihin johtaneita syitä. Lisäksi polttoaine-, voiteluaine- ja kulumametallianalyysit paljastavat usein ratkaisevaa tietoa vaurion aiheuttajasta.

Vaurion syyn löytäminen vaurioanalyysin tuloksena

Vauriotutkimusten ja taustatietojen perusteella arvioidaan vaurioon johtaneita syy-seuraussuhteita. Yleisimmät vaurioiden aiheuttajat jaetaan kolmeen ryhmään: käyttövirheet, asennusvirheet sekä valmistus- ja materiaalivirheet.

Vaurioanalyysin perusteella osataan kohdistaa korjaavat toimenpiteet oikein ja osoittaa riippumattomasti vauriosta vastuussa oleva taho.

Palvelumme

  • Vauriomekanismin selvitys
  • Murtopintatutkimukset
  • Materiaalitutkimukset, koostumus, kovuus, mikrorakenne
  • Optinen mikroskopia (OM)
  • Elektronimikroskopia (SEM-EDS)
  • Laakerien kunto ja vauriotutkimukset​