Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Johtamisjärjestelmäsertifiointi >> Johtamisjärjestelmien sertifiointiprosessi

Johtamisjärjestelmien sertifiointiprosessi

Sidebar Image

​Näin sertifioimme johtamisjärjestelmän

  • Vapaaehtoinen Informaatiotilaisuus
  • Hakemuksen käsittely
  • Vapaaehtoinen ennakkoarviointi
  • Johtamisjärjestelmäkuvauksen arviointi
  • Palautekokous
  • Johtamisjärjestelmän arviointi
  • Korjaavien toimenpiteiden toteutuksen todentaminen (tarvittaessa)
  • Määräaikaisarvioinnit
  • Sertifioinnissa toimintaa verrataan standardin vaatimuksiin

Johtamisjärjestelmien sertifioinnissa ensimmäisen päätös on määritellä mikä järjestelmä halutaan sertifioida. Se voi olla esim. laatujärjestelmä, joka sertifioidaan ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Hae johtamisjärjestelmäsertifikaattia.

Yrityksen toiminnan pitää olla dokumentoitua

Kun päätös sertifioinnista ja sovellettavasta standardista on tehty, luodaan vaadittavat menettelykuvaukset ja dokumentit, joiden mukaan yrityksen toimintaa arvioidaan.

Usein yrityksessä on jo olemassa jonkinlainen toimintajärjestelmä, joka voi sellaisenaan olla riittävän kattava sertifioitavaksi. Siihen voidaan myös tehdä parannuksia ennen varsinaista sertifiointiauditointia.

Tarvittavat parannuskohteet kartoitetaan esiauditoinnissa, jossa varmistetaan yrityksen toimintajärjestelmän soveltuvuus varsinaiseen sertifiointiauditointiin.

Sertifiointiauditoinnissa tarkistetaan ovatko asiat kunnossa

Sertifiointiauditoinnissa tarkistetaan että yrityksen toiminta on johtamisjärjestelmästandardin mukaista. Käytännössä tämä tarkoittaa toimintojen läpikäymistä menettelykuvausten ja dokumentoinnin avulla. Yrityksen toimintaa myös todennetaan auditoinnin aikana.

Kun sertifiointiauditointi on suoritettu ja korjaavien toimenpiteiden tilanne on kunnossa, voidaan yritykselle kirjoittaa sertifikaatti. Sertifikaatissa on mainittu yrityksen nimi, toiminnan laajuus, sertifiointiin kuuluvat prosessit sekä sertifikaatin voimassaoloaika.

Sertifiointi on tyypillisesti voimassa kolme vuotta, edellyttäen että vuosittaiset seuranta-auditoinnit on tehty auditointiohjelman mukaisesti.

Akkreditoitua toimintaa

Eurofins Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton johtamisjärjestelmien sertifiointiorganisaatio. FINAS on akkreditoinut eli osoittanut päteviksi keskeisimmät Eurofins Expert Services Oy:n järjestelmäsertifiointipalvelut.

Akkreditoituna toimijana sertifioimme laatujärjestelmiä ISO 9001:2015- ja ISO 13485:2016 -standardien mukaisesti sekä ympäristöjärjestelmiä ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti. TTT-järjestelmän akkreditointi kattaa OHSAS 18001/ISO 45001:2018 –standardin. Katso tarkempi pätevyysalue.

Lisäksi sertifioimme johtamisjärjestelmiä ISO 45001- ja SFS EN 14065 -standardien mukaisesti.

Lue lisää: Finasin akkreditoimat pätevyysalueet.