Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Rakennustuotteet >> Rakennustuotteiden ETA-arviointi

Rakennustuotteiden ETA-arviointi

Sidebar Image

Rakennustuotteen CE-merkintä voidaan toteuttaa valmistajan hakeman eurooppalaisen tekniseen arvioinnin eli ETAn perusteella, jos tuotteella ei ole harmonisoitua tuotestandardia. ETAlla on saatu jo yli 3000 rakennustuotetta tai järjestelmää CE-merkinnän piiriin.

Vapaaehtoinen ETA-arviointi on voimassa koko EU:ssa ja on siten käyttöalueeltaan kansallisia hyväksyntiä tai sertifikaatteja kattavampi.

ETAn piiriin kuuluvat tuotteet ovat tyypillisesti järjestelmiä, innovatiivisia tuotteita, harmonisoiduista tuotestandardeista poikkeavia tuotteita tai tuotteita joita, ei vielä ole standardisoitu.

Myönnämme rakennustuotteille eurooppalaisia teknisiä arviointeja eli ETA-arviointeja. Olemma myös Ympäristöministeriön valtuuttama uuden rakennustuoteasetuksen mukainen tekninen arviointilaitos (TAB).

CE-merkintä ETA-arvioinnin perusteella

ETA on aina valmistajakohtainen. Siinä esitetään tuotteen kuvauksen ja käyttötarkoituksen lisäksi tuotteen ominaisuudet ja/tai ominaisuusluokat tuotetta koskevien olennaisten vaatimusten osalta.

CE-merkintä edellyttää ilmoitetun laitoksen palveluita arviointi ja varmennusluokissa 1 ja 2 (AVCP-luokka).

Laaja palveluvalikoima CE-merkintään

Palvelumme ovat apunasi kaikissa CE-merkinnän vaiheissa.

Selvitämme

  • Onko tuotteelle harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, jolloin hyväksyntää ei voi saada ETA-prosessin kautta ja CE-merkintä perustuu tuotestandardiin
  • Kuuluuko tuote jo laaditun EAD:n (eurooppalainen arviointiasiakirja) piiriin
  • Kuuluuko tuote jonkun erillishyväksyntäohjeen tai ETA-arvioinnin piiriin vai
  • Laaditaanko uusi EAD

Sertifikaattihaku.fi

Julkaisemme myöntämämme sertifikaatit ja hyväksynnät os​oitteessa www.sertifikaattihaku.fi.

Tässä suora linkki myöntämiimme ETA-arviointeihin

EOTAn verkkosivuilla www.eota.eu on luettelo kaikkien TAB-laitosten ETA-arvioinneista.

ETAn hakeminen

Lue lisää ETAn hakemisesta