Rakennustuotteet >> Rakennustuotteiden ETA-arviointi >> ETAn hakeminen

ETAn hakeminen

Sidebar Image

​Näin ETA:n hakeminen etenee

1. Valmistaja määrittelee tuotteen ja sen käyttökohteen. Tämän perusteella selvitämme soveltuvan Eurooppalaisen arviointiperusteen EAD:n (European Assessment Docu​ment).

2. EAD:n perusteena voi olla:

European Technical Approval Guidlines (ETAG)
Common Understanding of Assessment Procedure (CUAP)
European Assessment Document (EAD)

ETA laaditaan ko. EAD:n mukaisesti.

3. Sovimme valmistajan kanssa ETAn määrittelemistä testauksista ja arvioinneista, mikäli niitä ei ole jo tehty. Lisäksi teemme tehdaskäynnin arvioidaksemme valmistajan menettelyjä.

4. Kun kaikki tarvittavat testaukset ja arvioinnit on tehty, laadimme ETA-luonnoksen ja arviointiraportin. Luonnos ja arviointiraportti lähetetään tilaajan kommenttien jälkeen muille EOTAn jäsenille kuukauden lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen mahdolliset kommentit käsitellään, hyväksyntä viimeistellään ja julkaistaan.

5. Kun hyväksyntä on julkaistu, valmistaja CE-merkitsee tuotteen Rakenustuoteasetuksessa (CPR) määritellyn menettelytavan mukaisesti.

Lue lisää

Rakennustuotteen Eurooppalainen tekninen arviointi ETA ja rakennustuotteiden CE-merkintä