Palvelut >> Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Rautatiet ISA NoBo

Rautateiden ilmoitetun laitoksen NoBo ja riippumattoman arviointilaitoksen ISA palvelut

Sidebar Image

Eurofins Expert Services toimii rautateillä yhteentoimivuus- ja rautatieturvallisuusdirektiivien mukaisena ilmoitettuna laitoks​ena (Notified Body) sekä riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavana laitoksena (ISA).

Teemme arviointeja kaikille rautatiejärjestelmän rakenteellisille osajärjestelmille (infrastruktuuri, energia, ohjaus, hallinta ja merkinanto) sekä liikkuvalle kalustolle.

Eurofins Expert Services on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tyypin A tarkastuslaitos (aidosti riippumaton kolmas osapuoli) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin nimeämä rautateiden arviointilaitos.

Asiantuntija- ja arviointipalvelumme auttavat rautatietoimijoita merkittävien muutosten turvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa, uusien kohteiden ja järjestelmien markkinoille saattamisessa sekä käyttöönotossa ja teknisten järjestelmien soveltuvuuden ja elinkaaren tarkastelussa.

Rautateiden ilmoitetun laitoksen (Notified Body) palvelut

  • Yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) mukaiset vaatimustenmukaisuuden ja käyttöön soveltuvuuden arvioinnit
  • Rakenteellistenosajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöiden tekniset tarkastukset
  • EY-tarkastukset: EY-vaatimustenmukaisuustodistukset, -tarkastustodistukset ja sertifioinnit

Riippumattoman arviointilaitoksen (ISA) palvelut

  • YTM-asetuksen (EY) N:o 402/2013 ja CENELEC-standardien (EN 50126, EN 50128, EN 50129) mukaiset turvallisuusarvioinnit
  • Teknisten järjestelmien ja niiden turvallisuustason (SIL) arvioinnit
  • Turvallisuusjohtamisjärjestelmien (SMS) auditoinnit ja arvioinnit

Kolmannen osapuolen asiantuntijapalvelut

  • Ratatekniikan ja kaluston soveltuvuuden ja elinkaaren arvioinnit (RAMS)
  • Puolueettomat asiantuntijalausunnot
  • Toimintajärjestelmien auditoinnit ja sertifioinnit