Testaus ja tarkastus >> Kemiallinen analytiikka >> Lääkeaineet ja lääkeraaka-aineet

Lääkeaineet ja lääkeraaka-aineet

Sidebar Image

Vastaamme lääketeollisuuden moninaisiin analyysitarpeisiin tekemällä sekä epäorgaanisia että orgaanisia analyysejä e​rilaisille lääkealan toimijoille CRO-yrityksistä lääketehtaisiin.

Lääke- ja lääkeraaka-aineiden analysoinnin luotettava toimija

Olemme erikoistuneet lääketeollisuuden ja muiden lääkealan toimijoiden tarpeisiin tehtäviin analyyseihin. Teemme asiakkaillemme lääkkeiden, raaka-aineiden ja lääkepakkausten puhtaustutkimuksia sekä lääkevalmisteiden laadunvalvontaa.

Laboratoriollamme on FIMEAn ​lupa lääkkeiden sopimusanalysointiin. ​

Farmakopean mukainen tai räätälöity analyysi

​Toteutamme farmakopean mukaisia identifiointeja ja analyysejä, räätälöimme analyysimenetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan tai selvittämme vierasaineiden alkuperän. Analysoimme myös lääkeaineiden kiderakenteita mm polymorfiaselvitykset.

Laaja analyysivalikoimamme mahdollistaa myös muiden CRO-organisaatioiden oman tarjonnan laajentamisen. 

Esimerkkejä tekemistämme analyyseistä

  • Polymorfia- ja kiteisyystutkimukset
  • Lääkeraaka-aineiden identifioinnit ja puhtaustutkimukset
  • Lääkevalmisteiden/lopputuotteiden laadunvalvonta
  • Lääkepakkausten puhtaustutkimukset (esim. raskasmetallipitoisuudet)
  • Farmakopean mukaiset analyysit
  • Vierasaineiden koostumus- ja alkuperäselvitykset