Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> Laivavarusteiden ja sisusteiden palotestaus

Laivavarusteiden ja sisusteiden palotestaus

Sidebar Image

Saat meiltä kattavat laivoihin asennettavien materiaalien paloturvallisuuden testaus ja hyväksyntämenettelypalvelut.

Palotuvallisuusvaatimukset laivavarusteille ja sisusteille

Laivavarusteiden ja sisusteiden paloturvallisuusvaatimukset perustuvat kansainvälisiin SOLAS -määräyksiin ja IMO 2010 FTPC palokoekoodin (IMO Resolution MSC.307(88)) palokoemenetelmiin.

Palvelumme kattavat palokoekoodin mukaiset testaukset liittyen laivaan asennettavien tuotteiden liekinleviämisominaisuuksiin, savuntuottoon ja palamattomuusominaisuuksiin, lämpöarvoon sekä sisustusmateriaalien ja tekstiilien paloturvallisuuteen. Tarjoamme apua myös koejärjestelyjen suunnittelussa.

Palvelumme laivavarusteiden ja sisusteiden palotestauksissa

  • Palamattomuusominaisuudet IMO 2010 FTPC​ Part 1
  • Pintamateriaalien savu ja myrkyllisyys IMO 2010 FTPC Part 2
  • Pintamateriaalien liekinleviämisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 5
  • Verhojen syttymisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 7
  • Pehmustettujen istuinhuonekalujen syttymisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 8
  • Vuodetekstiilien ja patjojen syttymisominaisuudet IMO 2010 FTPC Part 9
  • Lämmön ja savuntuoton mittaus kartiokalorimetrillä ISO 5660

Autamme tarvittaessa laivavarusteen palotestaukseen ja hyväksyntään liittyvien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Laivavarusteiden ruorimerkintä (CE-merkki)​

EU:n alueella laivoihin asennettavia tuotteita koskee laivanvarustedirektiivin 96/98/EY ja sen muutosten vaatimukset. Laivaan asennettavalla tuotteella tulee olla hyväksyntää osoittava ruorimerkki. Hyväksyntä edellyttää tuotteen testausta sekä vaatimustenmukaisuuden ja valmistuksen laadun arviointia.

Saat meiltä kattavat laivavarusteiden ruorimerkintäpalvelut.
Lue lisää laivarusteiden ruorimerkintäpalveluistamme

​​​Kansainväliset pätevyydet

USCG (United States Coast Guard) ja RMRS (Russian Maritime Register of Shipping, Venäjän merirekisteri) ovat hyväksyneet meidät suorittamaan suurimman osan palokoekoodin (2010 FTP Code) mukaisista testeistä sekä soveltuvin osin FSS-säännöstössä (FSS Code) määritettyjä testejä.​