Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus >> Katteiden ja kattojen palotestaus

Katteiden ja kattojen palotestaus ja luokitus CEN/TS 1187 ja SFS-EN 13501-5+A1

Sidebar Image

Määritämme rakennusmateriaalien palo-ominaisuudet ja paloluokan. Olemme käytettävissä tuotekehityksen aikana ja autamme paloluokituksen määritykseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Katteiden palotestaus CEN/TS 1187 (Test 2)

Menetelmässä määritetään katteen syttyvyyttä ja palonleviämisominaisuuksia.
Kokeissa mitataan katteen syttymiseen, liekkien sammumiseen ja hehkumiseen kuluva aika. Lisäksi mitataan vaurio katteessa ja alustassa. Koekappaleet kiinnitetään katteen käyttötavan mukaiselle alustalle. Kokeessa käytetty alusta määrää luokituksen voimassaolon.

Menetelmää käytetään luokiteltaessa kattoja ja katteita paloluokkaan BROOF (t2).

​​Katteiden luokitus EN 13501-5+A1

Kattojen ja katteiden palokoemenetelmät ja luokitusperusteet on esitetty luokitusstandardissa EN 13501-5+A1. Luokitusperusteet ovat neljälle (saksalainen, ranskalainen, englantilainen ja pohjoismainen) testausmenetelmälle, jotka on esitetty teknisessä spesifikaatiossa CEN/TS 1187.

Pohjoismaissa on käytössä menetelmä CEN/TS 1187 Test 2 ja paloluokkia on kaksi: BROOF (t2) ja FROOF (t2). Luokka FROOF (t2) tarkoittaa, ettei tuotteen palokäyttäytymistä on määritelty tai se ei täytä luokan BROOF (t2) vaatimuksia.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Lue lisää rakennustuotteiden sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluistamme

Paloturvallisuusvaatimukset

Rakennustarvikkeiden paloturvallisuusvaatimukset Suomessa löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta, Suomen rakentamismääräyskokoelma E1.

Lue lisää

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus ja -luokitus