Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus >> Lämmön- ja savuntuoton mittaus kartiokalorimetrillä

Lämmöntuoton ja savuntuoton mittaus kartiokalorimetrillä ISO 5660

Sidebar Image

Menetelmä on hyvä työkalu tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Pienellä näytemäärällä saadaan tietoa tuotteen erilaisista palo-ominaisuuksista ja voidaan vertailla tuotteeseen tehtävien muutosten vaikutusta palo-ominaisuuksiin.​

​Standardin ISO 5660-1​ mukaiset testit ovat akkreditointipäätöksessämme T001 (Liite 1.11​)

Testaus käytännössä​

Menetelmässä koekappale (100 mm x100 mm, maksimipaksuus 50 mm) altistetaan lämpösäteilylle ja kipinäsytyttimelle. Kokeessa mitataan tuotteen syttymisaikaa, lämmönvapautumisnopeutta (HRR), savuntuoton vapautumisnopeutta (SPR), kokonaislämmöntuottoa (THR), savuntuottoa (TSP) ja massahäviötä.

Menetelmän käyttö tutkimuksissa, tuotekehityksessä ja alustavana pienen mittakaavan kokeena
Menetelmä sopii hyvin tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Näytemäärä kokeessa on pieni ja yhdellä mittauksella saadaan kattavasti tietoa materiaalin palo-ominaisuuksista.

​Kartiokalorimetrikokeen tuloksista voidaan mallintaa materiaalin lämmöntuottoa Yksittäisen palavan esineen (SBI) EN 13823-kokeessa , ja siten arvioida saavutettavissa oleva paloluokka (B, C tai D). Tulos on suuntaa antava, sillä kokeisiin perustuva mallinnus ei ota huomioon pintakerrosten takana olevaa rakennetta. Mallinnus sopii parhaiten puutuotteille ja erilaisten pinnoitteiden vertailuun.

Menetelmä paloturvallisuusvaatimuksissa​

Kiskokaluston materiaalien ja komponenttien paloturvallisuuden eurooppalaiset testausmenetelmät ja vaatimukset on esitetty standardissa EN 45545-2. Lämmöntuoton mittaus kartiokalorimetrillä standardin ISO 5660-1 mukaisesti on yksi menetelmistä.

Laivavarusteiden palokoekoodin IMO 2010 FTPC mukaan nopeiden laivojen varusteiden lämmön- ja savuntuotto määrityksessä käytetään standardin ISO 5660-1 mukaista menetelmää.

Kartiokalorimetriä käytetään mitattaessa palonsuojauksen pysyvyyttä ulkokäyttöön tarkoitetuissa puutuotteissa. (Kartiokalorimetrikokeet tehdään koekappaleilla, jotka eivät ole olleet säärasituksessa ja koekappaleille säärasituksen jälkeen.)​

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Lue lisää rakennustuotteiden sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluistamme

Paloturvallisuusvaatimukset

Rakennustarvikkeiden paloturvallisuusvaatimukset Suomessa löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta, Suomen rakentamismääräyskokoelma E1.

Lue lisää

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus ja -luokitus