Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus >> Lämpöarvon määritys

Lämpöarvon määritys SFS-EN ISO 1716

Sidebar Image

​Määritämme rakennusmateriaalien palo-ominaisuudet ja paloluokan. Olemme käytettävissä tuotekehityksen aikana ja autamme tuotteiden paloluokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Lämpöarvon määritys SFS-EN ISO 1716

Menetelmässä mitataan materiaalin luovuttama lämpömäärä massayksikköä kohti (J/kg) kun se palaa täydellisesti määritellyissä olosuhteissa.

Kokeessa mitataan vapautuva lämpömäärä (J) kun koekappale (n. 1 g) palaa täydellisesti vakiotilavuudessa, puhtaassa hapessa, 3,0…3,5 MPa:n paineessa tiiviissä terässylinterissä, ns. pommissa. Kokeessa määritetään tuotteen ylempi lämpöarvo (PCS) yksikkönä MJ/kg tai MJ/m2.

Menetelmää käytetään rakennusmateriaalien paloluokituksessa luokissa A1, A2, A1fl, A2fl, A1L ja A2L. Luokitus ei määräydy ainoastaan tämän menetelmän koetulosten perusteella. Eri luokissa käytettävät testausmenetelmät ja luokitusperusteet on esitetty luokitusstandardissa EN 13501-1+A1.

Menetelmää käytetään myös määritettäessä laivavarusteiden ja materiaalien lämpöarvoa.​

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Lue lisää rakennustuotteiden sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluistamme

Paloturvallisuusvaatimukset

Rakennustarvikkeiden paloturvallisuusvaatimukset Suomessa löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta, Suomen rakentamismääräyskokoelma E1.

Lue lisää

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus ja -luokitus