Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus >> Paloluokitus

Rakennusmateriaalien ja rakennustuotteiden paloluokitus SFS-EN 13501-1+A1

Sidebar Image

 ​Määritämme rakennusmateriaalien paloluokan käytössämme olevilla standardien mukaisilla testauslaitteistoilla.

Autamme tarvittaessa myös paloluokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Luokitusperusteet

Paloluokituksessa käytettävät testausmenetelmät ja luokitusperusteet on esitetty standardissa SFS-EN 13501-1 + A1.

​Paloluokat

Rakennustuotteille on viisi eurooppalaista palokoemenetelmää, joiden tulosten perusteella tuotteet jaetaan seitsemään pääluokkaan: A1, A2, B, C, D, E ja F.

​Lisäluokat

Pääluokkien lisäksi ovat lisäluokat. Niistä luokat s1, s2 ja s3 koskevat tuotteen savunmuodostusominaisuuksia.

Lisäluokat d0, d1 ja d2 koskevat liekehtivien pisaroiden/osien muodostumista.

​Palokoemenetelmät luokituksessa

Ylemmissä paloluokissa käytettävien koemenetelmien, EN ISO 1182 (palamattomuus) ja EN ISO 1716 (lämpöarvo), tulokset ovat riippumattomia tuotteen asennus- ja kiinnitystavasta.

Standardien EN 13823 (SBI) ja EN ISO 9239-1 (lattianpäällysteiden säteilypaneelikoe) mukaisissa kokeissa tuloksiin vaikuttavat koekappaleen asennus- ja kiinnitystapa. Kokeissa käytetty asennus- ja kiinnitystapa määräävät, missä loppukäytön olosuhteissa luokitus on voimassa. 

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Lue lisää rakennustuotteiden sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluistamme

Paloturvallisuusvaatimukset

Rakennustarvikkeiden paloturvallisuusvaatimukset Suomessa löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta.

Lue lisää

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus ja -luokitus