Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus >> Taipumus kytevään paloon

Rakennustuotteiden taipumus kytevään paloon SFS-EN 16733

Sidebar Image

Määritämme rakennusmateriaalien palo-ominaisuudet ja paloluokan. Olemme käytettävissä jo tuotekehityksen aikana ja autamme tuotteiden paloluokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Testausmenetelmä on tarkoitettu kaikille rakennustuotteille, jotka luokitellaan SFS-EN 13501-1 mukaan. Koska kaikilla materiaaleilla ei ole taipumusta kytevään paloon, ei kytevään paloon liittyvät vaatimukset ole luokitusstandardissa vaan kytevän palon testaaminen ja vaatimusten täyttyminen tulee osaksi määriteltyjä tuotestandardeja.

Kokeessa pystysuorassa asennossa oleva koekappale altistetaan kaasuliekille. Kytevän palon etenemistä koekappaleessa seurataan kuudella termoelementillä, jotka on asennettu koekappaleen keskilinjalle 100 mm:n välein.

Kokeen aikana seurataan kytevän palon leviämistä koekappaleen ylä- tai sivureunoihin, koekappaleen mahdollista syttymistä liekkeihin ja termoelementtien lämpötilannousua.

Jos koekappale syttyy palamaan kokeen alussa standardissa esitettyjen kriteerien mukaisesti testimenetelmä ei sovellu kyseiselle tuotteelle.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Lue lisää rakennustuotteiden sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluistamme

Paloturvallisuusvaatimukset

Rakennustarvikkeiden paloturvallisuusvaatimukset Suomessa löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta, Suomen rakentamismääräyskokoelma E1.

Lue lisää

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palotestaus ja -luokitus