Rakennustuotteet >> Rakennustuotteiden tuotesertifikaatti >> Tuotesertifikaatin hakeminen

Tietoa rakennustuotteen tuotesertifikaatin hakemisesta

Sidebar Image

Näin rakennustuotteen tuotesertifikaatin hakeminen etenee

  1. Valmistaja määrittelee tuotteen tai järjestelmän, jolle hän haluaa sertifi kaatin ja toimittaa Eurofins Expert Services Oy:lle hakemuksen ja siihen liittyvän aineiston.

  2. Asiantuntijamme arvioi hakijan toimittaman aineiston, tekee tarvittaessa tarjouksen ja toimittaa hakijalle tuotetta koskevan sertifiointimenettelyn kuvauksen.

  3. Tarvittavat laskelmat tai testaukset on mahdollista teettää Eurofins Expert Services Oy:ssä, jos aineistoa on tarvetta täydentää. Tällöin hakija saa kaiken tarvitsemansa palvelun samalla kertaa. Lisäselvitykset voidaan teettää myös Eurofins Expert Services Oy:n hyväksymällä taholla.

  4. Sertifikaatin laadinnassa arvioidaan tuotteen tai järjestelmän vaatimuksenmukaisuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Myös hakijalla on mahdollisuus vaikuttaa sertifikaatin sisältöön.

Sertifiointipäätöksen jälkeen sertifikaatti rekisteröidään ja julkaistaan osoitteessa www.sertifikaattihaku.fi.

Täytä tästä hakemus

Lue lisää tuotesertifikaatista​