Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Rakennustuotteet >> Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä

Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä

Sidebar Image

Eurofins Expert Services myöntää rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä, joiden avulla tuotteen voidaan osoittaa täyttävän kansalliset vaatimukset eli olevan vaatimustenmukainen. Tyyppihyväksyntä koskee tuotteita, joilla ei vielä ole CE-merkintämahdollisuutta.

Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä on Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden vapaaehtoinen hyväksyntämenettely. Tyyppihyväksynnän avulla valmistaja voi osoittaa, että tuote tä​yttää sille lainsäädännössämme asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksynnällä hyväksytään sellaisia rakennustuotteita, joilla on vaikutusta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

Eurofins Expert Services tyyppihyväksynnän myöntäjänä

Eurofins Expert Services Oy on Ympäristöministeriön valtuuttama rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä myöntävä toimielin.

Hyväksyntöjä myönnetään ainoastaan Ympäristöministeriön antamien asetusten mukaisille tuoteryhmille. Tyyppihyväksyntäasetukset ovat ladattavissa maksutta Ympäristöministeriön verkkosivuilla. Katso tästä Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäasetukset.

Sertifikaattihaku.fi

Julkaisemme myöntämämme sertifikaatit ja hyväksynnät osoitteessa sertifikaattihaku.fi
Myönnetyt tyyppihyväksynnät.

​Tyyppikokeet ja ulkoinen laadunvalvonta

Jokainen tyyppihyväksyntähakemus käsitellään tapauskohtaisesti noudattaen tyyppihyväksyntäasetuksissa esitettyjä ​vaatimuksia. Tyyppikokeet, laadunvalvontaan liittyvät testit ja testausmenetelmät on määritelty selkeästi tyyppihyväksyntäasetuksissa.

Tarvittaessa opastamme hakijaa uusissa tyyppihyväksynnöissä ja hyväksyntöjen päivityksissä.

Tyyppihyväksyntä voidaan myöntää tyyppihyväksyntäasetusten mukaisille tuotteille, jotka ovat läpäisseet tyyppikokeet ja joiden laadunvalvonnasta on tehty kolmannen osapuolen kanssa laadunvalvontasopimus. Ulkoinen laadunvalvonta suoritetaan vuosittain.

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu testauslaboratorio ja Ympäristöministeriön valtuuttama laadunvalvonnan varmentaja.
Lue lisää: FINASin akkreditoimat pätev​yysalueet

Tyyppihyväksynnän voimassaolo

Ellei toisin ole määrätty, tyyppihyväksynnät ovat voimassa viisi vuotta. Tämän jälkeen sitä voidaan jatkaa mikäli uusintahetkellä olevat vaatimukset täyttyvät.

Tyyppihyväksynnän hakeminen

Hae tyyppihyväksyntää täyttämällä tästä hakemus.
Täytä lomake siltä osin kun se on mahdollista. Voit täydentää hakemusta vielä myöhemminkin käsittelyn edetessä.

Lisätietoja hakemisesta
Ville Matveinen, puh. 040 687 6431, VilleMatveinen@eurofins.fi