ExpertServices >> Sertifikaatit >> Sertifikaattihaku.fi käyttöehdot

Sertifikaattihaku.fi käyttöehdot

Sidebar Image

Hakukoneen kuvaus

​Hakukone tuo sertifikaattien julkiset tiedot helposti saataville verkossa olevan hakunpalvelun kautta. Palvelu on osoitteessa: www.sertifikaattihaku.fi.

Tuotesertifikaatteja voi hakea sertifikaattitietokannasta sertifikaattinumeron, valmistajan nimen, tuotenimen, sertifikaattityypin ja hakua helpottavan hakuluokituksen avulla. Esimerkiksi rakennustuotteissa käytetään Talo 2000 nimikkeistöä ja käyttäjä voisi hakea kaikki nimikkeistön mukaiset ikkunoita koskevat Eurofins Expert Services Oy:n myöntämät sertifikaatit tietokannasta.

Haku esittää tuloksena listan voimassa olevista sertifikaateista. Listalta valitun sertifikaatin tietoja mahdollisine liitetietoineen voidaan tarkastella erikseen. Sertifikaatin numerolla haettaessa esitetään kyseisen sertifikaatin tiedot, vaikka sertifikaatti olisikin lakannut olemasta voimassa.

Henkilösertifikaatteja haettaessa voi haussa käyttää henkilösertifiointialueiden nimiä, tai henkilösertifikaattien numeroita. Hakukoneessa on myös mahdollista tarkentaa henkilösertifioinnin hakukriteereitä, jolloin sopivaa henkilöä voi hakea myös toimialueen perusteella, jos henkilö on valinnut lisäpalvelun itselleen.

Hakukoneella voi hakea henkilösertifioituja henkilöitä ja heidän tietojaan, joita ovat:

  • henkilön nimi
  • kotipaikka
  • sertifikaattinumero ja pätevyysalue
  • henkilön kuva (jos siihen on saatu lupa henkilöltä)
  • toiminta-alue
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite (maksullinen lisänäkyvyys)
  • linkki henkilön omalle tai yrityksen kotisivulle (maksullinen lisänäkyvyys)

​Hakukoneen käyttö

Sertifikaattihaku.fi -palvelua voi käyttää ilman rekisteröitymistä menemällä osoitteeseen www.sertifikaattihaku.fi tai siirtymällä hakukoneeseen www.eurofins.fi/expertservices-verkkosivuston kautta. Siirtymällä sertifikaattihaku.fi -palveluun hyväksyt nämä käyttöehdot.

Sertifikaattihaku.fi -palvelua saa käyttää ainoastaan näiden käyttöehtojen ja näissä käyttöehdoissa viitattujen mahdollisten muiden ehtojen ja/tai ohjeiden mukaisesti.

Eurofins Expert Services Oy varaa itselleen oikeuden poistaa, muuttaa tai oikaista Sertifikaattihaku.fi -palvelussa olevia tietoja, kuvia, linkkejä tai muita materiaaleja, jos ne osoittautuvat virheellisiksi, jos kolmas osapuoli esittää niitä koskevia vaatimuksia tai muussa perustellussa tapauksessa. Tiedot poistetaan myös jos tietojen ylläpitämiseksi vaadittujen maksujen maksaminen on laiminlyöty.

Eurofins Expert Services Oy:llä on oikeus evätä käyttöoikeus, jos näitä käyttöehtoja ja/tai näissä käyttöehdoissa viitattuja muita ehtoja tai ohjeita on rikottu.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman "Työkalut" -valikosta löytyvän "Internet asetukset" -valikon kautta kohdasta "Suojaus".

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Oikeudet Sertifikaattihaku.fi -paleluun

Sertifikaattihaku.fi -palvelun visuaalinen ilme ja palvelussa julkaistava aineisto ovat Eurofins Expert Services Oy:n tai sen yhteistyökumppanien tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Sertifikaattihaku.fi -palvelun aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tietoja päätelaitteelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja omaan henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Sertifikaattihaku.fi -palvelun sekä sen tarjoamien tietojen, kuvien tai muun materiaalin käyttäminen osana omaa palvelua tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman EurofinsExpert Services Oy:n antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Sertifikaattihaku.fi -palvelun ylläpito

Eurofins Expert Services Oy ei takaa sitä, että palvelu olisi teknisesti virheetön tai, että se olisi jatkuvasti saatavilla. Hakukoneen ylläpidosta vastaa Eurofins Expert Services Oy. Mahdolliset vikailmoitukset voi ilmoittaa osoitteeseen info.expertservices@eurofins.fi.

Käyttöehtojen ja palvelun muuttaminen

Eurofins Expert Services Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista tiedotetaan yhtiön kotisivuilla tai hakukoneen kautta. Eurofins Expert Services Oy:llä on myös oikeus muuttaa hakukonetta ja sen sisältöä ja ominaisuuksia halutessaan ja/tai lopettaa hakukoneen ylläpito ja tarjoaminen ilman erillistä ilmoitusta tai muita toimenpiteitä.

Vastuut ja velvollisuudet

Eurofins Expert Services Oy ei julkaistessaan sertifikaatteja hakukoneessa sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mitä palvelun käytöstä, sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä, tai henkilösertifikaatin haltijan työsuoritteesta välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Mikäli Sertifikaattihaku.fi -palvelun käyttäjä rikkoo näitä sopimus- ja käyttöoikeusehtoja tai tekijänoikeuslainsäädäntöä, on tilaaja velvollinen korvaamaan Eurofins Expert Services Oy:lle tästä aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Omistusoikeus ja tekijänoikeus

Omistus- ja tekijänoikeus sertifikaatteihin ja niihin liittyviin muihin palveluihin on Eurofins Expert Service Oy:llä. Henkilösertifikaattiasiakkaan oikeudet rajoittuvat vain henkilön omiin tietoihin ja niiden ylläpitämiseen Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelussa. Aineiston kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain sallimassa laajuudessa sekä varmuuskopion ottamiseksi. Tuotteiden jälleenmyynti ja kaikki kaupallinen hyväksikäyttö on kielletty. Sertifikaattihaku.fi sekä Omasertifikaatti.fi -palvelujen, tuotteiden ja tietokantojen aineiston käyttö uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle on kielletty.

Sopimuksen siirto

Sertifikaattihaku.fi -palvelua koskeva sopimus asiakkaan kanssa ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman Eurofins Expert Services Oy:n kirjallista suostumusta.

Riitaisuuksien ratkaisu

Sertifikaattihaku.fi -palvelun asiakkaan/ tilaajan / käyttäjän ja Eurofins Expert Services Oy:n väliset riitaisuudet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Yritystiedot

Eurofins Expert Services Oy
PL 47, 02151 Espoo
www.eurofins.fi/expertservices
info.expertservices@eurofins.fi
Y-tunnus 2297513-2