Testaus ja tarkastus >> Kemiallinen analytiikka >> Menetelmäkehitys

Menetelmäkehitys

Sidebar Image

​​

Kehitämme ja räätälöimme uusia kemiallisia analyysimenetelmiä asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin useilla eri laitetekniikoilla.

Analyysimenetelmien kehitys mitä erilaisimmille näytematriiseille

Uudenlaisia analyysimenetelmiä tarvitaan esimerkiksi uudentyyppisen, erikoisen tai epästabiilin molekyylin, epäpuhtauden, harvinaisen alkuaineen tai erittäin hankalan näytematriisin analysoimiseksi.

Eurofins Expert Services Oy:n analyyttinen erikoisosaaminen ja monipuoliset analyysilaitteistot sekä orgaanisille että epäorgaanisille yhdisteille mahdollistavat vaikeidenkin analyyttisten ongelmien ratkaisemisen. Menetelmiä voidaan kehittää myös pelkästään asiakkaan omaan käyttöön.

Olemme kehittäneet analyysimenetelmiä rutiini- ja erityistarpeisiin erilaisille toimijoille

  • Laboratorioille
  • Lääketeollisuudelle
  • Biotekniikkaan
  • Metsäteollisuuteen
  • Kemianteollisuuteen
  • Rakennusteollisuudelle
  • Elektroniikka-alan toimijoille