Testaus ja tarkastus >> Kemiallinen analytiikka >> Metallien analytiikka OES

Metallien analytiikka OES

Sidebar Image

Optinen emissiospektrometri (OES) on laite, jolla pystytään mittaamaan metallien alkuainekoostumuksia tarkasti. Laite mittaa useaa alkuainetta samanaikaisesti, mm. C, Si, Mn, S, P, Cr, Ni, Mo, Cu, Al, W, V, Ti, Co.

Metallianalytiikkaa käytetään terästen, ja metalliseosten laadunvalvontaan. Vaurio ja ongelmanratkaisuissa metallianalytiikkaa käytetään metallilaatujen identifioimiseen.

Analysoimme seuraavien metallien ja metalliseosten koostumuksia

 • Niukkaseosteisten teräkset
 • Ruostumattomien teräkset
 • Valurauta
 • Messingit, pronssit ja kolikkoseokset
 • Kuparin epäpuhtaudeta
 • Alumiinit
 • Joitain nikkelipohjaisia seoksia

Näytteen puhtaaksi hiottua metallipintaa atomisoidaan argon suojakaasussa korkea energisellä kipinällä. Hetkellisesti virittyneet alkuaineiden elektronit lähettävät eli emittoivat heikkoa valoa kukin omalla tyypillisellä aallonpituudella. Nämä emittoituvan valon spektriviivat vahvistetaan valomonistinkennoilla ja muutetaan sähköiseksi informaatioksi.

OES on suhteellinen analyysimenetelmä ja laite kalibroidaan aina ennen mittauksia tunnetuilla vertailupaloilla. Näytteen koostumus ilmoitetaan painoprosentteina (m - %). Käytössämme ovat OES -laitteet Spectrolab S, ja ARL 4460.

Metallien koostumuksen analysointi OES-tekniikalla

 • Niukkaseosteiset teräkset
 • Ruostumattomat teräkset
 • Valurauta
 • Kuparin epäpuhtaudet
 • Messinki
 • Pronssi ja kolikkoseokset
 • Alumiini
 • Nikkelipohjaiset seokset

​Terästen N2 ja O2 pitoisuus

Terästen N2 ja O2 pitoisuuksien määrittämiseen on käytössämme LECO TC-500 laite.

Käytössämme ovat akkreditoidut menetelmät T001-021, T001-022, T001-023.