Testaus ja tarkastus >> Kemiallinen analytiikka >> Termoanalyysi

Termoanalyysi

Sidebar Image

​Termoanalyyttisia menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti materiaalitutkimuksessa. Erityisen hyvin termoanalyysi soveltuu materiaaleissa lämpötilan vaikutuksesta tapahtuvien massa- ja koostumusmuutosten määrittämiseen.

Termogravimetria (TG)​

Termogravimetrialla (TG) mitataan näytteen massaa lämpötilan muuttuessa. TG:n sovellusalueita ovat esimerkiksi koostumusanalyysi, mineraalien identifiointi, orgaanisen aineksen, kosteuden ja muiden haihtuvien komponenttien osuuden määrittäminen sekä termisen stabiiliuden arviointi.

Differentiaalinen termoanalyysi (DTA)

DTA-menetelmällä havainnoidaan näytteen kemiallisiin ja fysikaalisiin muutoksiin liittyvää energian sitoutumista tai vapautumista. DTA soveltuu varsinkin orgaanisten ja amorfisten materiaalien karakterisointiin, jolloin tutkimuskohteina ovat esimerkiksi faasimuutokset, lasittuminen, sulaminen, kiteytyminen ja polymeroituminen.

Dilatometria​

Dilatometrialla mitataan näytteen pituuden muuttumista sitä lämmitettäessä tai jäähdytettäessä. Dilatometrian tärkeimmät sovellukset ovat materiaalin lämpölaajenemisen tutkiminen sekä sintraantumis- ja pehmenemislämpötilojen määrittäminen.