Testaus ja tarkastus >> Kemiallinen analytiikka >> Metallianalyysit

Metallianalyysit

Sidebar Image

Metallien koostumuksen analyysit ja muiden ominaisuuksien testauspalvelut ovat apuna tuotekehityksessä ja tuotteiden toimintavarmuuden lisäämisessä.

Metallianalyyseillä ongelman ratkaisuun

Metallin koostumuksen ja ominaisuuksien a​nalyysit ovat niin tutkimuksen, tuotekehityksen kuin vaurioselvitystenkin oleellinen apuväline. Metallien lujuusominaisuuksia testataan esim. veto-, iskusitkeyskokeilla, joiden tulokset selittävät usein koostumuksen ja rakenteen ohella häiriö- ja vauriotilanteita.

Metallien kestävyyttä kuvaavia kokeita ovat esimerkiksi väsymis-, virumis- ja korroosiokokeet.

Metallien kemiallisen koostumuksen ja mekaanisten testauksien avulla ratkotaan tuotteisiin liittyviä ongelmia sekä varmennetaan​ niiden vastaavuus alkuperäisiin suunnitelmiin.

Lue lisää metallin koostumuksen määrittämisestä ​o​ptisella emissiospektrometrillä (OES)