Testaus ja tarkastus >> Kemiallinen analytiikka >> Epäorgaaninen analytiikka

Epäorgaaninen analytiikka

Sidebar Image

Monipuolisten analyysivalmiuksiemme ansiosta pystymme analysoimaan alkuaineita ja epäorgaanisia yhdisteitä hyvin vaihtelevista näytteistä. Sopiva analyysitekniikka valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Laaja analyysivalikoima antaa monia mahdollisuuksia

Haastavat näytteet ovat erikoisosaamistamme. Tarvittaessa kehitämme räätälöidyn analyysimenetelmän asiakkaan tuotteelle tai asiakkaan muuta tarvetta vastaavaksi. Tyypillinen tapaus voi olla esimerkiksi tuotekontaminaatioepäily, puhtaustutkimus tai vaatimustenmukaisuuden todentaminen.

'Käytettävä analyysimenetelmä riippuu näytetyypistä ja alkuaineesta. Hyvä lähtökohta määrittää alkuainekoostumusta on käyttää röntgenfluoresenssispektrometriaan (XRF) ja tunnistaa epäorgaanisia yhdisteitä kiderakenteen perusteella röntgendiffraktiotekniikkalla (XRD).

Yksittäisten alkuaineiden määrittäminen onnistuu myös.

​Epäorgaanisten yhdisteiden tunnistus tehdään tapauskohtaisesti eri analyysitekniikoita yhdistämällä tai esimerkiksi kiteisten yhdisteiden osalta yksilöllisesti yhdisteen kiderakenteen perusteella käyttäen röntgendiffraktiotekniikkaa (XRD).